בדיקת קרינה בהנחה ויעוץ טלפוני חינםייעוץ טלפוני בנושא 'קרינה' ממקורות חשמל ו/או קרינה מאנטנות סלולריות – ללא תשלום.

לדירות בבתים משותפים- מדידת 'קרינה' ממקורות חשמל בעלות של 400 ₪ בתוספת מע"מ.

מדידת קרינה מאנטנות סלולריות בעלות של 400 ש"ח בתוספת מע"מ

בעבור שילוב של שתי המדידות (ביצוע מדידה של קרינה ממקורות חשמל וכן מאנטנות סלולריות) המחיר הינו 600 ₪ בתוספת מע"מ.

לאחר ביצוע המדידה, מתקבל דוח מקצועי ומפורט וכן הנחיות להמשך ביצוע.

באם צריך לאחר מכן ליווי מקצועי ו/או מפרט מיגון, הדבר מתבצע בתשלום נפרד.

darya.biz

v-15 m-0