פינת המומחה

ניהול ועד בית טומן בחובו אחריות רבה, מלבד התיקונים השוטפים והרדיפה אחר החייבים קיימים לא מעט היבטים
שונה שיאפשר לנוגעים בדבר Case שמצריכים הבנה והיכרות עם החוקים הרלוונטיים. בפינת המומחה נציג כל חודש
להטיב את עבודתם, לדיירים נדאג למאמרים ולינקים לכתבות מעניינות שפורסמו.

v-52 m-0